راننده تاکسی‌تلفنی ماشینش را پس از سه روز به دست آورد. سرقت و گروگان‌گیری را شاید یکی از خطرات شغل تاکسی تلفی دانست. در گذشته نیز چند مورد سرقت به این شکل در گراش و شهرهای اطراف مشاهده شده بود. این بار به گزارش سایت خبری صحبت‌نو غروب روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ فردی به یکی از تاکسی تلفنی‌های شهر لار زنگ می زند و در خواست سرویس می کند. راننده خود را به شخص مورد نظر رسانده و مسافر را سوار می کند.  در فلکه امام خمینی مسافر می گوید بنزین ماشینش تمام شده  و باید او را به پمپ بنزین برساند . راننده فرد مسافر را به پمپ بنزین رسانده و سوخت‌گیری می‌کند و پس از سوخت گیری مسافر به راننده آدرس پشت پارک حاشیه را می‌دهد. راننده مسافر را به آنجا می برد. به مجض رسیدن و متوقف شدن خورو فردی با سرعت به راننده حمله ور شده و چاقویی زیر گلوی او می‌گذارد و او را تهدید به مرگ می‌کند. نفر دوم دست و پای راننده را می‌بندد و او را به صندوق عقب ماشین انداخته و با سرعت از آنجا دور می‌شوند. پس از ساعتی ماشین در جاده خاکی دور افتاده‌ای توقف می‌کند و راننده تاکسی را در همان جا رها می‌کنند و از آنجا دور می‌شوند. به نقل از یکی از نزدیکان راننده، او پس از ساعتی با تلاش و کوشش توانسته بند‌های خود را توسط سنگی پاره و شروع به حرکت کند. او در ادامه می‌گوید که پس از حدود ۱۵ کیلومتر راه رفتن خود را به کنار جاده می‌رساند و همان جا سوار ماشینی که سر‌نشین های آن لاری بوده‌اند می‌شود و به لار باز می‌گردد و سریعا خود را به کلانتری رسانده و شکایتی در همین زمینه می‌نویسد.

پس از سه روز خودرو ربوده شده در شهرستان فسا توسط نیروی آگاهی شهرستان شناسایی می‌شود و پس از متوقف کردن خودرو و بازداشت سرنشین که از اقوام سارقان است، به کلانتری لار گزارش می‌دهند و ماشین ربوده شده با شخص دستگیر شده به لار منتقل می شود. هنوز سارقان اصلی دستگیر نشده‌اند.