در نشست مدیران روابط عمومی ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان فارس از روبط عمومی اداره ورزش و جوانان گراش تقدیر شد. در این نشست که هفدهم سفندماه درسالن کنفرانس پایگاه قهرمانی شیراز، با حضور مدیرکل ورزش و جوانان فارس برگزار شد، از برترین‌های روابط عمومی شهرستان‌ها تجلیل شد. خانم معصومه نجفی مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان گراش نیز در بین برترین روابط عمومی‌های شهرستان‌ها قرار داشت و از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان لوح تقدیر دریافت کرد.