گروه نظارت و ارزیابی سازمان جهاد کشاورزی از شهرستان گراش بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش، روز دوشنبه دهم بهمن ماه با حضور گروه نظارت و ارزیابی استان در شهرستان گراش، از فعالیت‌ها و پروژه‌های مختلف جهاد کشاورزی شهرستان بازدید کردند. مهندس رجایی مشاور ریاست سازمان جهاد کشاورزی فارس و مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، ضمن قدردانی و اظهار رضایت از فعالیت‌ها و تلاشهای بی‌دریغ مجموعه پرسنل جهاد کشاورزی شهرستان گراش اظهار داشت با نتایج به دست آمده از فعالیت های خوب این مدیریت در طول یک سال اخیر دور از انتظار نیست که مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان در آینده ای نزدیک در برخی طرحها شاخص سازمان به جایگاهی مهم در استان برسد.