پنج شنبه هشتم دی ماه با احمد اقتداری ـ پژوهشگر برجسته ی خلیج فارس و جنوب ایران.ـ تماس داشتم. دخترش بیمار‌ی افسردگی حاد دارد. می‌گفت تازه از بیمارستان مرخص‌اش کرده اند. خیلی ناراحت و نگران بود. از همه ی دوستان و آشنایان التماس دعا دارد.
گفتم استاد شما که قدرت روحی بالایی دارید. گفت: الان و در هشتاد و پنج سالگی دیگر روحیه‌ی سال‌های گذشته را ندارم. اگر می‌خواهید حالی ازش بپرسید این شماره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تلفنش ۲۲۷۱۶۰۲۴ ۰۲۱

دکتر احمد اقتداری
دکتر اقتداری