هفت‌برکه: ۳۹ صندوق سفید ساعت ۶ امروز صبح ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ از فرمانداری خارج شد و تا نیمه‌شب که دوباره به فرمانداری برخواهد گشت، نتیجه‌ی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را در شهرستان گراش مشخص خواهد کرد.

از این تعداد صندوق، ۲۳ صندوق در شهر گراش، ۸ صندوق در بخش مرکزی و ۷ صندوق در بخش ارد پذیرای آرای شهروندان است. مدیران ۳۹ شعبه با رعایت شیوه‌نامه و زمان‌بندی خاصی، این صندوق‌ها را تحویل می‌گیرند و با کمک افراد شعبه، از آرایی که در این صندوق‌ها ریخته می‌شود حفاظت می‌کنند.

مجید افشار امروز صبح از مراحل تحویل، انتقال و پلمب این صندوق‌ها و آغاز به کار شعبه‌های رای‌گیری در گراش یک گزارش تصویری تهیه کرده است که می‌بینید.

14030415 Entekhabat M.A 1