هفت‌برکه: سفید پوشیده‌اند و از همه جای این کره خاکی به گرد خانه خدا می‌چرخند. هر چند خدا را بارها و بارها در دورترین نقاط، در سختی‌ها و آسانی‌ها و در روزمرگی‌ها در دلشان احساس کردند، و او هیچگاه از آنها دور نبوده است‌. اما چرخش زمین به آنها این فرصت را داده تا با طواف کعبه، چند روزی را فارغ از هیاهوی دنیا، خدا را در خانه خودش سجده کنند و حاجی شوند. حاجیانی که چند روز دیگر به خانه باز می‌گردند تا زیارت و بندگی را در خانه قلبشان ادامه دهند.

به لطف ارتباطات جدید و شبکه‌های مجازی، گراشی‌ها هر سال از طریق چند نفر از همشهریان خود با کاروان حج همراه می‌شوند. امسال سعید رایگان که حال او را باید حاج سعید نامید، ما را مهمان لحظه‌هایی از سفر خود کرده است.

سال ۱۴۰۱ با حاج عبدالرضا افشار و سال ۱۴۰۲ با حاج حسین عالمی همراه بودیم. امسال سعید رایگان ما را به مکه می‌برد.

1403 Meca Haji 3