هفت‌برکه در نخستین #اینفوگرافیک انتخابات تعداد رای‌دهندگان حوزه‌های فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جنوب فارس را بررسی کرده است.

شهرهای لار و گراش پرجمعیت‌ترین و موثرترین شهرها در رای‌آوری نامزدها هستند و حتی بیش از درصد جمعیتی خود در انتخابات تاثیر دارند.

۲۰ درصد جمعیت در لار و ۱۱ درصد در گراش زندگی می‌کنند. اما در دوره یازدهم به دلیل مشارکت کمتر در حوزه‌های دیگر، تاثیر لار ۲۷ درصد و تاثیر گراش ۱۸ درصد بود.

یکی از عوامل موثر در تمایل شهروندان برای رای دادن داشتن نامزد فعال و شانس رای‌آوری است. در این رو بعید نیست وزن آرا اوز و بیرم کمی افزایش داشته باشد. اما در میانگین ۵ دوره تاثیر محسوسی ندارد.

چه نکته دیگری در این نمودارها نظر شما را جلب می‌کند؟

وزن آرا ۵ دوره

وزن آرا دوره ۱۱