هفت‌برکه: در بازگشت حجاج گراشی از سفر خانه خدا، بیش از ۱۵۰ هزار پرس ولیمه پخت می‌شود و به طور متوسط هر گراشی این هفته برای چهار شب دعوت است.

بر اساس برآورد هفت‌برکه، سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ نفر از گراشی‌ها راهی سرزمین وحی شده‌اند. بازگشت حجاج فارس از دوشنبه ۱۹ تیرماه آغاز شده است و در یک هفته پیش‌رو آیین استقبال از حاجیان و ولیمه حجاج انجام می‌شود. 

حاج حسین عالمی که امسال در سفر حج حضور داشت، برآورد کرده است که امسال حدود ۱۵۰۰ دیگ برنج و خورشت گراشی پخت خواهد شد. هر دیگ برنج و خورشت برای پذیرایی از ۸۰ تا ۱۲۰ نفر در نظر گرفته می‌شود که در مجموع ۱۵۰ هزار پرس غذا در این یک هفته توزیع خواهد شد. 

با توجه به جمعیت ۳۸ هزار نفری شهر گراش، هر گراشی در این هفته به طور متوسط چهار وعده برای «مکه‌ای» دعوت است. 

بسیاری از حجاج مراسم را به صورت گروهی برگزار می‌کنند تا در این مورد صرفه‌جویی شود و همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره) اعلام آمادگی کرده است که بخشی از ولیمه‌ها و غذای پخته شده را دریافت و بین نیازمندان و افراد تحت پوشش توزیع کند. 

polo Tabakh Jahandide