بستن

آگهی مناقصه عمومی لکه‌گیری آسفالت در منطقه چهار شهرداری شیراز

آگهی مناقصه عمومی  شهرداری منطقه ۴ شهرداری شیراز
۱۲۰۳-۱۴۰۱
نوبت اول:۰۳ / ۱۲ /۱۴۰۱
نوبت دوم:۰۴ / ۱۲ /۱۴۰۱
شهرداری شیراز (اداره تاسیسات و امور شهر) در نظر دارد لکه گیری آسفالت معابر ومنشعبات محورهای گلچین وکشن وبهشتی وعدالت وسطح منطقه چهار را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۶۶۸۸۰۰۰۵۹۵ به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید با مراجعه به آدرس WWW.Setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن اقدام نمایند. در صورت عدم عضویت قبلی، ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی صاحبان امضاء مجاز از سوی متقاضیان جهت شرکت در مناقصه الزامی است. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن:۳ -۳۸۳۱۰۵۰۱ داخلی ۲۵۳ آماده پاسخ گویی می‌باشد.

 مبلغ برآورد: ۲۳.۹۸۱.۱۰۹.۴۹۰ ریال
 مدت قرارداد:۷ ماه
 شرایط شرکت کنندگان: کلیه اشخاص حقوقی دارای حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه یا راه و ترابری (از سازمان برنامه و بودجه) و سابقه مرتبط با موضوع مناقصه، مجاز به شرکت در مناقصه مذکور می‌باشند.
 ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه اسناد مناقصه الزامی میباشد.
 محل انجام کار: معابر ومنشعبات محورهای گلچین وکشن وبهشتی وعدالت وسطح منطقه چهار
 مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده ۱۰۰۸۰۵۵۰۴۷۴۲ کد مرجع ۱۰۰۵۴۵ نزد بانک شهر شعبه شهید چمران بنام شهرداری شیراز
 برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد ۵% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی اخذ می‌گردد.
 آخرین مهلت دریافت (توزیع) اسناد: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵روز پنج شنبه مورخ۱۱ /۱۲ /۱۴۰۱ از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و ثبت اسناد و مدارک در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۲۳ /۱۲ /۱۴۰۱ می‌باشد. شرکت کنندگان می‌بایست تا تاریخ مذکور سپرده شرکت در مناقصه را به صورت فیزیکی به آدرس شیراز ابتدای بلوار امیرکبیر ساختمان شهرداری منطقه چهار – واحد قراردادها تحویل نمایند.
 تاریخ و محل بازگشایی پاکات: روز سه شنبه ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۱۲ / ۱۲ /۱۴۰۱ در محل چهارراه خلدبرین سالن اجتماعات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز می‌باشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه می‌باشد.
 هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد در اینصورت سپرده‌ها مسترد می‌گردد.
 شرکت در مناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده ۱۰ آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.
 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 آگهی و اطلاعات مربوط به مناقصه از طریق سایت https://shaffaf.shiraz.ir قابل مشاهده می‌باشد.
 متقاضیان شرکت در مناقصه موظف به ثبت نام در سایت vendor.shiraz.ir می‌باشند.
 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:۱۴۵۶

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز آگهی مناقصه عمومی

 

توضیح: ممکن است به علت نحوه چینش صفحات در مرورگرهای مختلف اعداد و تاریخ‌ها جابه‌جا شود. در این مورد صرفا فایل PDF آگهی قابل استناد است.

 دریافت فایل PDF آگهی

شناسه آگهی:‌ ۱۴۵۹۶۹۶

شناسه انتشار : ۱۱۶۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 نظر
scroll to top