هفت برکه: مسابقات شنای دانش‌آموزی با حضور ۶۰ شرکت‌کننده در ۶ رده در مجموعه استخر و سونای آبشار اندیشه برگزار شد. 
shena12
به گزارش روابط عمومی مجموعه استخر و سونای آبشار اندیشه: چهارشنبه ۱۹بهمن، مسابقات شنای دانش‌آموزی با همکاری اداره آموزش و پرورش و هیات شنای شهرستان در مجموعه استخر و سونای آبشار اندیشه برگزار شد.

این رقابت‌ها، ۶۰ نفر شرکت کننده داشت که شناگران در ۶ رده با هم رقابت کردند. در پایان نفرات اول تا سوم، مدال و لوح تقدیر و هدیه گرفتند. 

نفرات برتر در پایه اول و دوم؛ هستی صلاحی از مدرسه غیرانتفاعی فرهنگ مقام اول، مهدیس کریم‌زاده از مدرسه شوری به مقام دوم و مهسا خاکی‌نهاد از مدرسه شوری مقام سوم. 

نفرات برتر در پایه سوم و چهارم: درسا علیپور از مدرسه حضرت مهدی (عجل)مقام اول، یگانه گرامی از مدرسه شادروان آشفته مقام دوم و ریحانه عباسپور از مدرسه پاکزاد مقام سوم.

نفرات برتر در پایه پنج و ششم: یاسمین یوسفی از مدرسه شیبانی مقام اول، رانیا عسکری از مدرسه رهنورد مقام دوم و زهرا دستار از مدرسه قمری مقام سوم.

نفرات برتر در پایه هفتم و هشتم: آتنا رستمی از مدرسه  امام حسن عسکری مقام اول، تینا اندیشه از دبیرستان شهدای دانش آموز لار مقام دوم و نازنین اکبری از مدرسه امام حسن عسکری مقام سوم. 

نفرات برتر پایه نهم و دهم: زهرا کریم‌زاده از مدرسه فرزانگان لار مقام اول، زینب حسینی از مدرسه امام محمد باقر (ع)، مقام دوم و هانیه حسینی از مدرسه فاطمه زهرا (س)مقام سوم. 
نفرات برتر پایه یازدهم و دوازدهم:  سعیده بندی از مدرسه فاطمه زهرا لار مقام اول، نگار واحدی از مدرسه امیر کبیر مقام دوم و اسما حسنی از مدرسه امیر کبیر مقام سوم.