هفت‌برکه: گشت سواره سوارکاران گراش با حضور پیشکسوتان و اسب‌داران و باشگاه‌داران شهرستان گراش و شهرستان‌های همجوار به مناسبت روز پدر در روز شنبه ۱۵ بهمن‌ماه برگزار شد. این گشت سواره از جلو باشگاه سوارکاری فاضل فتحی به طرف باشگاه سوارکاری کیان (صادق فتوحی) برگزار شد. پیشکسوتانی از جمله فرج شبان، محمد ملکی، محمد احمدی، شکرالله آتشبار، فاضل آشفته، جعفر دانشور، مهدی شوری، خانعلی صادقیان، طالب فتحوی، جواد شکار، حسین متین، مهدی قنبری، زبیح شبان و محمد افکار در کنار سوارکاران خردسال از جمله حسین محمدنژاد، محمدحسن محمدنژاد و محمدحسین خوشاب در این گشت سواره حضور داشتند.

گزارش تصویری مسلم پورشمسی را از این گشت ببینید.

14011116 Gasht Savarkari 1