هفت‌برکه: سرزمین وحی میزبان زائرانی از همه جای جهان است.

این دومین گزارش تصویری از عبدالرضا افشار، هنرمند گراشی، برای هفت‌برکه است. او که این روزها زائر خانه خدا است، در گزارش تصویری‌های خود سعی کرده است تا افراد با ملیت‌ها، نژادها و زبان‌‌های مختلف را به تصویر بکشد.

اولین گزارش تصویری عبدالرضا افشار از خانه خدا را می‌توانید در هفت‌برکه ببینید.

make010