هفت‌برکه: با فرارسیدن فصل تابستان، برداشت محصولات جالیزی مانند هندوانه، گرمک، ملون، خیار و … آغاز شده است. 

گراشی‌ها به جالیزها «لته‌ای» می‌گویند و محصولات جالیزی گراش که با گرمای تابستان کاملا رسیده شده است، مشتریان خاص خود را دارد. 

هادی افشار عکاس هفت‌برکه در این گزارش سعی کرده است با عکاس‌هایش بخشی از زحمات این صنف را به تصویر بکشد.

Jaliz0