دانش‌آموزان مدرسه سلیمی یک روز وقت داشتند که با خیال راحت دیوارهای مدرسه خود را رنگ کنند و یک نقاشی سی‌متری بکشند.

مصطفی معتمدی مدیر مدرسه سلیمی این طرح را اجرا کرده است و ابوالحسن حسینی از حاص کار بچه‌ها عکس گرفت.