هفت‌برکه: پیاده‌روی جاماندگان اربعین در نقاط دیگر شهرستان نیز برگزار شد. 

به گزارش هفت‌برکه صبح دوشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۰ در ارد پیاده‌روی اربعین از گلزار شهدای شهر ارد به سمت امامزاده بی‌بی‌ زینب برگزار شد. مردم محمدزینا نیز در روز اربعین از این روستا تا امامزاده میرابول به(پیربل) پیاده‌روی کردند. 

پیاده‌روی اربعین در محمدزینا

mohammadzeyna online 1632763084 1

پیاده‌روی اربعین در ارد:

Arad 04

 

عکس‌های صادق قاسمی:

14000705 Ghasemi 10

 

عکس‌های نازنین کشاورز:

14000705 Keahvarz 3