هفت‌برکه: اداره کل منابع طبیعی فارس به نمایندگی از دولت برای اراضی تنگ حسین و تنگ خاتون که در شمال شهر گراش قرار دارند در حال صدور سند است. افرادی معترض به این موضوع و یا کسانی که اسناد ملکی یا ادعای مالکیت در این مناطق دارند برای اعتراض باید تا ۲۶ شهریور به دادگاه شیراز مراجعه کنند. 

تنگ حسین در پشت کشتارگاه شهرداری قرار دارد و تنگ خاتون بخشی از کوه‌های پشت دانشکده علوم پزشکی معروف به کوه سرخ را شامل می‌شود.

Tang Hosein

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گراش در اطلاعیه‌ای برای پیشگیری از مشکلات بعدی برای شهروندان موضوع را اطلاع‌رسانی کرده است: 

در راستای اجرای ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در مورخ ۲۷اسفند ۹۹ اقدام به انتشار آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی پلاک تنگ حسین و تنگ خاتون در روزنامه های کثیر الانتشار جمهوری اسلامی و نیم نگاه نموده است؛ لذا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی به آگهی اعتراض داشته باشند ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ انتشار، اعتراض خود را به همراه مستندات قانونی به شعب ۳ و ۲۱ دادگاه عمومی شیراز تسلیم نمایند.

در صورت عدم اعتراض در فرجه تعیین شده اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری فارس نسبت به اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام خواهد نمود.

روگرفت آگهی منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی:

Tang Masjed Tang Hosein