هفت‌برکه: با ادامه موج بیماران کرونایی، بیمارستان گراش اعلام کرد که ظرفیت این بیمارستان تکمیل اسو

 دکتر سیدجواد محقق، معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش: «متاسفانه با توجه به مراجعات بیش از حد بیماران کرونایی به بیمارستان، ظرفیت این بیمارستان همانند بسیاری از بیمارستان های کشور تکمیل و برای بیماران کرونایی تخت خالی وجود ندارد و تعدادی از بیماران منتظر خالی شدن تخت ها هستند و حال برخی از بیماران مساعد نیست و امکان ترخیص نیز وجود ندارد.»

دکتر محقق گفت: «در حال حاضر امکان راه اندازی بخش های دیگر تنفس نیز اصلا وجود ندارد، چون دیگر نیرویی برای راه اندازی بخش های جدید وجود ندارد.» 

در حال حاضر ۵۰ نفر در سه بخش بیماران تنفسی بستری هستند. حدود ۷۰ نفر نیز روزانه به صورت بستری موقت در بیمارستان گراش داروهای خود را دریافت می‌کنند. 

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی گراش مراجعه مردم برای انجام تست کرونا به درمانگاه سعادت به شدت افزایش یافته است.

فوتی‌های اخیر 
▪️۶ مرداد : آقا ۶۱ ساله گراشی، فوت در بیمارستان گراش
▪️۹ مرداد: خانم ۳۳ ساله افغانستانی ساکن گراش، فوت در بیمارستان گراش
▪️ آقا ۴۷ ساله، ساکن هرمود باغ، فوت در بیمارستان لار
▪️ آقا ۵۹ ساله، ساکن بلغان، فوت در بیمارستان سعدی شیراز

در روز شنبه ۹ مردادماه ۱۴۰۰ تعداد بستری‌های چهار بیمارستان لار، اوز، خنج و بیرم به ۷۲ نفر رسید. ۱۵ در وضعیت بدحال و زیر دستگاه هستند.

Corona 1400005091