با وجود کاهش هراس مردم از کرونا هنوز روزانه آمار متوفیان کرونا در شهرها و روستاهای منطقه دیده می‌شود.

در یک ماه گذشته از ۴ اسفند ۹۹ تا ۴ فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۲۲ نفر در شهرستان‌های لارستان، خنج و اوز در اثر ابتلا به کرونا درگذشته‌اند. شهرستان گراش در یک ماه گذشته فوتی بر اثر کرونا نداشته است.

در شهرستان گراش تعداد بستری‌ها ( بومی و غیر بومی) در این دو هفته بین ٧ تا ١١ نفر متغیر بود و در ۴ فروردین ۶ بیمار از جمله ٢ بیمار بومی در بیمارستان گراش بستری بودند.

در مجموعه علوم پزشکی لارستان در روزهای گذشته آمار بستری‌ها در سه بیمارستان بین ۱۵ تا ۳۰ متغییر بوده است و در روز ۴ فروردین ۲۰ نفر بستری بوده‌اند.

Corona 14000104

متوفیان از ۱۱ اسفند ۹۹ تا ۴ فروردین ۱۴۰۰

۱۱ اسفند ۹۹: یک زن ۶۹ ساله ساکن «کهنه» در بیمارستان اوز

۱۳ اسفند ۹۹: زن ۸۱ ساله ساکن روستای «کوره» اوز در بیمارستان لار

۱۶ اسفند ۹۹: یک زن ۶۴ ساله از «سده» خنج

۱۶ اسفند ۹۹: یک مرد ۶۹ ساله از «لار»

۱۸ اسفند ۹۹: مرد ۶۲ ساله ساکن «بیرم»

۱۸ اسفند ۹۹: زن ۸۹ ساله ساکن «سیف‌آباد» خنج

۲۰ اسفند ۹۹: آقا ۹۱ ساله، ساکن کهنه اوز، فوت در بیمارستان امیدوار اوز

۲۱ اسفند ۹۹: آقا ۴۹ ساله، ساکن خنج، فوت در بیمارستان امام رضا (ع) لار

۲۷ اسفند ۹۹: آقا ۸۹ ساله، ساکن خنج، فوت در منزل

۲۹ اسفند ۹۹: ️آقا ۶۹ ساله، ساکن اوز

۲۹ اسفند ۹۹: ️خانم ۹۳ ساله، ساکن هود، فوت در بیمارستان امیدوار اوز

۳۰ اسفند ۹۹: آقا ۷۹ ساله، ساکن اوز، فوت در بیمارستان امام رضا(ع) لار

۱ فروردین ۱۴۰۰: خانم ۸۵ ساله، ساکن اوز، فوت در بیمارستان امیدوار اوز

۲ فروردین ۱۴۰۰: آقا ۸۳ ساله، ساکن لار، فوت در بیمارستان نمازی شیراز

۲ فروردین ۱۴۰۰: ️آقا ۹۵ ساله، ساکن جویم، فوت در بیمارستان پیمانیه جهرم

۳ فروردین ۱۴۰۰: آقا ۶۶ ساله، ساکن سده، فوت در بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج

۴ فروردین ۱۴۰۰: ️آقا ۹۳ ساله، ساکن سده، فوت در بیمارستان نبی اکرم (ص) خنج

وضعیت شهرستان‌های گراش، لارستان، اوز و خنج  زرد است و با توجه به افزایش تعداد شهرهای نارنجی و قرمز در کشور و تعداد متوفیان، این وضعیت شکننده است.