هفت‌برکه: دیروز تابلوی بانک انصار گراش با تابلوی بانک سپه عوض شد تا از ادغام این بانک‌ در بانک سپه خبر دهد. این اقدام در راستای طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای نظامی در بانک سپه انجام شده است و بانک انصار آخرین بانک در گراش است که تابلویش به نام بانک سپه عوض می‌شود. پیش از این بانک‌های قوامین و مهر اقتصاد در گراش در بانک سپه ادغام شده بودند. بدین ترتیب، بانک سپه اکنون در گراش پنج شعبه دارد.

13991003 Ansar Sepah Bank 1

در اسفندماه ۱۳۹۷ خبر اجرای طرح ادغام بانک‌ها و موسسات وابسته به نیروهای نظامی، شامل بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسات مهر اقتصاد و کوثر در بانک سپه در هفت‌برکه منتشر شد (بخوانید). اکنون با نهایی شدن اجرای این طرح در گراش، دو شعبه‌ی بانک انصار، یک شعبه بانک قوامین و یک شعبه بانک مهر اقتصاد در گراش در بانک سپه ادغام شده است.

عبدالحسین محمدی، رییس بانک انصار گراش، درباره‌ی این طرح می‌گوید: «این ادغام در راستای تقویت سیستم بانکی و نظم دادن به بازار پولی و مالی انجام و به پیشنهاد دولت و موافقت ستاد مشترک کل نیروهای مسلح انجام شده است. با این ادغام، شاهد به وجود آمدن بزرگترین بانک ایران خواهیم بود که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ بانکداری ایران باشد.»

محمدی تاکید می‌کند: «در حال حاضر تمام بانک‌ها و موسسات ادغام شونده در بانک سپه طبق روال خود به انجام فعالیت و خدمات‌رسانی مشغول هستند.»

در خبر دو سال پیش هفت‌برکه (+)، سعی شده بود به دو دغدغه‌ی اصلی مردم در مورد این ادغام‌ها، یعنی بحث نیروها و کارمندان بانک‌ها، و همچنین بحث سپرده‌های مردم در این بانک‌ها جواب داده شود. سابقه‌ای از طرح ادغام بانک‌ها نیز در این خبر آمده بود.

رییس بانک انصار در مورد مزیت‌های این طرح نیز می‌گوید: «با ادغام بانک‌ها  و موسسات معتبر مختلف در بانک سپه، ظرفیت پاسخگویی به تمام کسب‌وکارها در بانک جدید بالا رفته و شاهد خدمت‌رسانی بهتر به آحاد مردم خواهیم بود. با توجه به ظرفیت بانک‌ها و موسسات ادغام‌شونده، بانک جدید به صورت یک سوپرمارکت مالی در خواهد آمد که گامی مهم در راستای تحقق بانکداری بدون ربا و بانکداری دیجیتال خواهد بود.»

محمدی، رییس بانک انصار گراش، همچنین از برگزیده شدن بانک انصار گراش در بین شعب استان فارس تنها چند روز پیش از این ادغام خبر می‌دهد: «در ارزشیابی ۹ماهه‌ی ‌امسال، در بین شعب بانک انصار فارس، شعبه گراش توانست رتبه نخست را کسب کند و در مراسمی در هفته‌ی گذشته، از تلاش همکاران شاغل در شعبه گراش تقدیر به عمل آمد.»

13991003 Ansar Bank 1