هفت‌برکه: دهمین شب شعر عاشورا چهارشنبه ۱۲ شهریور در صحن حسینیه حضرت ابوالفضل برگزار شد. عکس‌های مجید افشار را از این مراسم معنوی در ادامه ببینید، و گزارش مشروح این شب شعر را در سایت هفت‌برکه (اینجا) بخوانید. 

Shabe Sher Ashura 3 Sadegh Rahmani