هفت‌برکه – گریشنا: با راه‌اندازی مرکز خدمات بهزیستی +زندگی بخشی از خدمات اداره بهزیستی برون‌سپاری می‌شود. ثبت‌نام این مراکز از ۲۲ اردیبهشت آغاز شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان، علی اکبر غلامی رئیس اداره بهزیستی شهرستان گراش در مورد اهداف تاسیس این مراکز گفت: این امر در راستای اجرای بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بند ۴ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی درخصوص تشکیل مراکز خدمات بهزیستی در سازمان بهزیستی محقق خواهد شد.

غلامی گفت: مراکز مثبت زندگی بر اساس خدمات ارایه شده یارانه می‌گیرند و قرار است این مراکز توسط موسسات غیر دولتی و افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و خیریه ها تشکیل شود و براساس آن سازمان بهزیستی ۲۲خدمت را در سطح اولیه خدمات در حیطه اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری بر عهده این مراکز قراردهد. البته بابت هر نوع فعالیت و خدمتی که انجام می شود یارانه لازم به مراکز پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص نحوه تاسیس این مراکز افزود: نحوه تاسیس این مراکز بر اساس توزیع جغرافیایی جمعیتی مددجوبان مستمری بگیر سازمان بهزیستی شکل می گیرد. به این صورت که بر حسب محل سکونت مددجویان درنقشه جغرافیایی هر ۴۵۰ خانواری که تحت پوشش سازمان هست برای آنها یک مرکز شکل می گیرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: مراکز بر محور مددکاران اجتماعی همچنین بر پایه IT و دولت الکترونیک شکل می‌گیرد و فعالیت ها و خدمات مراکز خدمات بهزیستی که به عنوان مثبت زندگی شکل گرفته در حیطه چهارچوب های فعالیت‌های سازمان بهزیستی در سطح یک خدمات سازمان خواهد بود.

غلامی در ادامه افزود: با توجه به این که طبق برنامه ششم توسعه متولی سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است علاوه بر انجام وظایف در سطح یک ارائه خدمات، در این وظایف هم این مراکز فعال و انجام وظیفه خواهند کرد.

محور فعالیت مراکز مثبت زندگی یا مراکز خدمات بهزیستی خانواده‌ها خواهند بود و پرونده های مددکاری اجتماعی خانوار به صورت الکترونیکی برای تمام مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی در این مراکز شکل خواهد گرفت. هدف از تاسیس مراکز مثبت زندگی این است که مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به خدمات داشته باشند و دیگر نیاز نباشد که برای دریافت خدمات به ادارات بهزیستی شهرستانها مراجعه داشته باشند.

وی در ادامه افزود: برای تاسیس مراکز ذیل ماده ۲۶ که مراکز همکار سازمان بهزیستی هستند هم امکاناتی فراهم شده که بتوانند در قالب سامانه الکترونیکی صدور مجوز مراکز و موسسات، این درخواست را انجام بدهند.

غلامی در مورد شرایط متقاضیان گفت: اشخاص حقیقی یعنی کسانی که تحصیل کرده در رشته‌های مددکاری اجتماعی و رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌های بهزیستی شامل: روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و … هستند طبق دستورالعمل اعلام شده اگر حائز شرایط باشند می‌توانند درخواست خود را ارایه دهند. هر فرد ۵ نقطه جغرافیایی را به عنوان نقطه مطلوب خود برای احداث مرکز مثبت زندگی پیشنهاد می‌دهد و بر اساس اولویت‌های در نظر گرفته شده آن مرکز در این محله به عنوان مرکز خدمات بهزیستی تاسیس خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: بعد از ثبت درخواست‌کنندگان در مهلت ۱۵ روزه مراحل مختلف اداری و بررسی صلاحیت اشخاص توسط مراجع ذی صلاح انجام خواهد شد و چنانچه مطابق قانون شرایط لازم برای افراد احراز شود سایر مراحل اداری صورت خواهد گرفت.

ثبت‌نام این مراکز از ۲۲ اردیبهشت در نشانی اینترنتی http://centers.behzisti.net/register به مدت ۱۵ روز ادامه دارد.

‌Behzisti Zendegi