هفت‌برکه – گریشنا: بعد از به‌سرانجام‌رسیدن طرح اجماع نامزدهای مجلس در گراش و انتخاب حسین حسین‌زاده به عنوان نامزد گراش (خبر در گریشنا) گروه ده‌نفره‌ای که مسئولیت طراحی و اجرای این سازوکار را به عهده داشت، گزارشی منتشر کرده است. در این گزارش، روند اجرای فرآیند اجماع مرور و چگونگی حصول نتیجه توضیح داده شده و در نهایت، همگان به حمایت از نامزد برگزیده دعوت شده‌اند.

گزارش گروه ده‌نفره را در ادامه بخوانید و عکس‌های هادی افشار را نیز ببینید.

13981125 Ejma Majles 9

بسمه تعالی

جمعه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۸، روزی سخت اما شیرین را پشت سر گذاشتیم. ثمره‌ی ماه‌ها تلاش برای هم‌راستایی (اجماع) نامزدهای گراشی انتخابات مجلس، کام همه‌ی مردم شهر را شیرین کرد.

فرایند اجماع با حضور حدود ۱۳۰ نفر از معتمدینی که توسط نامزدها انتخاب شده بودند، انجام شد؛ یعنی بیش از ۷۰ درصد دعوت‌شدگان در این برنامه حاضر شدند. هر نامزد ۵۰ نفر را برای حضور در فرایند انتخاب کرده بود. از این بین، ۱۹ نام در لیست‌ها مشترک بود و در مجموع ۱۸۱ نام یکتا وجود داشت. روز پنجشنبه تقریبا با همه‌ی این افراد تماس گرفته شد و در نهایت ۱۳۰ نفر در این جلسه حاضر شدند. هرچند با خروج چند نفر از حاضرین قبل از شروع فرایند رای‌گیری، این آمار قدری کاهش یافت.

از آن‌جا که نام همه‌ی افراد حاضر در جلسه ثبت می‌شد، مشخص شد بیش از ۵۰ درصد معتمدین از فهرست هر نامزد در این برنامه حضور دارند. این‌جا لازم است از آنان که با حضور خود، این فرایند را به نتیجه رساندند قدردانی کنیم؛ بی‌شک اگر این حضور مسئولانه نبود، این اتفاق هرگز رخ نمی‌داد.

و اما فرایند اجماع…

فرایند اجماع، چهار برنده‌ی بزرگ داشت. حسینعلی حسین‌شیری، حسین حسین‌زاده، ناصر دلخوش و حسین فقیهی چهار نامزد انتخابات مجلس، یک روز تاریخی را برای گراش رقم زدند. حضور هر چهار نامزد گراشی در این فرایند، سنگ بنایی است که می‌توان امیدوار بود در دوره‌های بعد نیز تکرار شود و این مدیون بزرگ‌منشی آنان است.

در این فرایند، ۳ مرحله رای‌گیری و یک مرحله رای اضطراری، برای شرایط مساوی شدن آرا، در نظر گرفته شده بود. پیش از شروع فرایند رای‌گیری، هر یک از نامزدها ۱۰ دقیقه وقت داشتند از برنامه‌ها و راهکارهای خود برای آینده‌ی منطقه بگویند. بعد از این، نوبت به رای‌گیری رسید.

در مرحله‌ی اول، رای‌دهندگان باید از بین هر چهار نامزد، نام تنها یک ‌نفر را در برگ رایی که ابتدای جلسه تحویل گرفته بودند، می‌نوشتند. در این دور، از میان ۱۲۸ رایی که به گلدان‌ها ریخته‌ شده بود، ۵۵ رای به حسین حسین‌شیری، ۵۱ رای به حسین حسین‌زاده، ۱۲ رای به ناصر دلخوش و ۹ رای به حسین فقیهی اختصاص داشت و ۱ برگ رای نیز باطله محسوب شد. به این ترتیب، حسین فقیهی که کمترین رای را به دست آورده بود از روند رای‌گیری کنار رفت.

در دور دوم، ۱۲۷ رای مورد شمارش قرار گرفت که حسین‌شیری ۶۰ رای، حسین‌زاده ۵۴ رای و دلخوش ۱۲ رای را به دست آوردند و در این دور ناصر دلخوش از روند رای گیری حذف شد. در این مرحله هم یک برگ رای باطله وجود داشت.

در دور سوم، آرای حسینعلی حسین‌شیری و حسین حسین‌زاده برابر شد تا رای اضطراری بتواند به ادامه‌ی مسیر کمک کند. از میان ۱۲۸ رای، سهم هریک از نامزدها ۶۳ رای بود. ۲ رای نیز جزو آرای باطله به شمار می‌رفت.

پس از سخنرانی سه دقیقه‌ای هر یک از نامزدها برای معرفی برنامه‌های خود، رای‌گیری اضطراری انجام شد و از بین ۱۲۷ رای، حسین‌زاده توانست ۶۸ رای را به خود اختصاص دهد و به عنوان نامزد مورد اجماع معرفی شود. در این دور حسین‌شیری ۵۹ رای به دست آورد.

به این ترتیب، معتمدین بار سترگی را بر دوش حسین‌زاده گذاشتند. باری که برای حمل آن، نیاز است همه‌ی مردم فهیم شهرستان گراش وارد میدان شوند. یک‌هفته‌ی نفس‌گیر پیش روست و ما از همه‌ی مردم و گروه‌های اجتماعی دعوت می‌کنیم تا او را در این مسیر یاری کنند.

واضح است حمایت سه نامزد دیگر از حسین‌زاده، موج همدلی را در شهر و منطقه گسترش خواهد داد و می‌توان امید داشت یک‌ بار دیگر بهارستان به ما لبخند بزند.

در پایان لازم می‌دانیم قدردانی صمیمانه‌ی خود را از جمعیت جوانان که همکاری و تلاش شایسته‌ای را برای به اجرا درآوردن این فرایند داشتند، و همه‌ی نهادها و گروه‌هایی که ما را در تهیه‌ی فهرست ۶۰۰ نفره‌ی معتمدین و فعالان شهر کمک کردند، اعلام کنیم. از هیات امنای حسینیه‌ی حضرت ابوالفضل(ع) نیز برای میزبانی از این برنامه سپاسگزاریم. بی‌شک این همکاریِ همدلانه موجب به ثمر نشستن این تلاش‌ها شد.

گروه ده‌نفره برگزارکننده‌ی طرح اجماع در گراش:

غلامرضا آرمان‌مهر

محمد خواجه‌پور

مهدی عالمی

حامد عبدالهی

مسعود غفوری

حسین فولادی

مهدی قنبری

سلمان مهرابی

مهدی نوروزی

مهدی وفایی‌فرد

13981125 Ejma Majles 10