هفت‌برکه – گریشنا: با افتتاح خیابان عاشورا دسترسی اهالی پروژهای مسکن مهر و خودمالکی بهبود پیدا می‌کند.

خیابان عاشورا پروژهای مسکن مهر و مسکن خودمالکی زیتون و کوثر را مستقیما به بلوار شهدا متصل می‌کند.  ابراهیم خداشناس شهردار گراش در گفتگو با گریشنا گفت: «مهمترین پروژه شهرداری گراش در دهه فجر، افتتاح خیابان عاشورا است. این پروژه در هفته دولت کلنگ‌زنی شد و طبق وعده داده شده در دهه فجر افتتاح می‌شود. برای این پروژه سه و نیم میلیارد تومان از محل عوارض های داخلی شهر گراش هزینه شده است.» (خبر کلنگ‌زنی در گریشنا)

Shahrdari Ashora

شهردار گراش در مورد ضرورت خیابان عاشورا گفت: «تجمع جمعیت زیادی در قسمت شمال غربی شهر و مسکن مهر وجود دارد. سیاست شهرداری در کل شهر این بوده است که تعادل فضای خدماتی ایجاد کند و به گوشه گوشه شهر با توجه به جمعیت آن توجه شود. بهترین فعالیت عمرانی برای مسکن مهر با توجه به حضور تجمع جمعیتی و جضور افراد متوسط و کم در آمد ایجاد یک مسیر دسترسی مطلوب بود.»

مهندس خداشناس در مورد ویژگی‌های این پروژه گفت: «یکی از ضرایب سختی این پروژه این بود که مجموعه‌ای از فعالیت‌های عمرانی مانند دیواره‌گذاری سیل‌بند هم باعث ایمنی بالای این پروژه شده و هم به آن زیبایی می‌دهد. اما کار اصلی در بخش لوله‌گذاری انجام شد. این بخش در نهایت مدفون می‌شود و مردم چهره آن را نمی‌بییند ولی با توجه به این که لوله‌گذاری با این قطر قبلا در گراش انجام نشده بود و مطالعاتی در مورد دبی هم وجود نداشت، اجرای آن در تخصص پیمانکاران محلی نبود.»

شهردار گراش در مورد مشخصات فنی لوله‌گذاری پروژه گفت: «چون مسیر از روی رودخانه فصلی می‌گذشت لوله‌گذاری دوقلو با قطر ۱۶۰۰ میلی‌متر تقریبا اندازه قد یک انسان به طول ۱۵۰ متر و به صورت مورب در بستر بتنی انجام شد. بعد از آن مخروط‌‌ریزی، بسترسازی و دال جهت زیرسازی اساس و زیر اساس انجام شد.»

خداشناس در مورد زمان نهایی شدن این پروژه گفت: «بخش لوله‌گذاری که مهمترین بخش کار بود به پایان رسیده است. تک لبه‌ها به طول دو کیلومتر و نیم و جدول‌گذاری انجام شده است. بعد از زیرسازی و بیس‌ریزی باید آسفالت انجام شود که به دلیل وجود رطوبت و بارندگی‌های اخیر و برای تضمین کیفیت کار، آسفالت به تاخیر افتاده است ولی در روزهای آینده انجام خواهد شد و این پروژه قطعا در دهه فجر افتتاح می‌شود.»

شهردار گراش در گفتگو با گریشنا دیگر فعالیت‌های شهرداری را نیز تشریج کرد که در روزهای آینده در گریشنا منتشر می‌شود.

Shahrdari Ashora2