۴۰تبعه خارجی غیرمجاز از خنج استان فارس طرد شدند

شیراز – فرماندار شهرستان خنج گفت :در ادامه طرح جمع آوری واخراج اتباع بیگانه غیرمجاز ، با همکاری نیروی انتظامی تعداد ۴۰ تبعه غیر مجاز افغان از مناطق مختلف شهر خنج جمع آوری و طرد شدند.

80408740 3460309صادق کریمی شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این افراد با یکدستگاه اتوبوس جهت بازگشت به کشورشان به مزرهای شمال شرقی کشور اعزام شدند.
وی گفت : اخراج این افراد به موجب مصوبه دولت بوده که شهرستان خنج را هم شامل می شده است .

شهرستان خنج در ۲۵۶کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.