هفت‌برکه – گریشنا: دانش‌آموزان گراش در کنار مسئولان شهر صحنه‌های باشکوهی را در راهپیمایی ۱۳ آبان ۱۳۹۸ در گراش رقم زدند. گوشه‌هایی از این شور را در عکس‌های خبرنگاران گریشنا، مجید افشار و فاطمه هرمی، ببینید.

Rahpeimai13Aban98 8