هفت برکه (گریشنا):در کمیته‌ی برنامه‌ریزی و توسعه‌ی شهرستان گراش اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و تبصره ماده ۱۹ در سطح شهرستان توزیع شد. شش میلیارد از این اعتبارات به گراش رسید.

به گزارش حجت عابدی: امروز، یکشنبه ۱۲ آبان‌ماه، کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان گراش به ریاست قاسم فرسوده معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی فرمانداری و با حضور افشاری، کارشناس سازمان برنامه و بودجه استان فارس، رئیس شورای اسلامی شهر و مسئولین دستگاه‌های اجرایی شهرستان تشکیل جلسه داد.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی فرمانداری گراش در این جلسه از افزایش ۱۰ درصدی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در این شهرستان خبر داد و افزود:«امسال افزون بر شش میلیارد و ۹۰ میلیون تومان از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، برای اجرای پروژه‌های نیمه تمام این شهرستان اختصاص یافته که در ۱۳ فصل و ۴۰ عنوان پروژه هزینه خواهد شد.»

قاسم فرسوده با تشریح نحوه توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و الزامات قانون، اظهار داشت:«این اعتبارات در سر فصل‌های آب و فاضلاب، منابع آب،راه، حمل و نقل، ورزش و تفریحات، بهداشت و درمان،کشاورزی و منابع طبیعی، آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفه‌ای، صنعت و معدن، گردشگری، فرهنگ وهنر، دین و مذهب، امداد و نجات و توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری هزینه می‌شود.»

وی با بیان این که دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات مصوب، کوشا باشند، تصریح کرد:«تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از اولویت‌های توزیع اعتبارات شهرستان است.»

قاسم فرسوده، معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی فرمانداری گراش از اختصاص یک میلیارد و ۶۴ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تبصره ماده ۱۹ به شهرستان خبر داد و افزود:«اعتبارات از محل‌های مختلف به شهرستان اختصاص پیدا می‌کند و این اعتبارات جدا از محل اعتبارات سه درصد نفت و گاز، تملک دارایی و سرمایه‌ای، بودجه‌های استانی و ادارات کل و اعتبارات پروژه‌های ملی است.»

آرش افشاری، کارشناس معین شهرستان گراش از سازمان برنامه و بودجه استان فارس گزارشی در خصوص نحوه توزیع سرفصل‌های اعتباری سال ۱۳۹۸ ارائه داد. وی گفت:ٖ«اعتبارات در قالب الزامات خاص و پیشنهادی شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان توزیع شده است و در حال حاضر بودجه امسال ۳۰ درصد تخصیص داشته است.»

در پایان این جلسه عبدالحمید عالمی، کارشناس برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری گراش نیز پروژه‌های مصوب کمیته برنامه‌ریزی از محل اعتبارات استانی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال ۱۳۹۸شهرستان گراش را قرائت کرد.

photo ۲۰۱۹ ۱۱ ۰۳ ۱۰ ۵۶ ۳۹