هفت‌برکه – گریشنا: رفتن به سر خاک رفتگان در روزهای عید. فلسفه‌ی ساده و عمیق همراه شدن با چرخه‌ی تولد، زندگی و مرگ. حس‌آمیزی عجیب و قدرتمند شادی و غم. آرامشی که بازماندگان از این حضور پیدا می‌کنند. آرامش در کنار آرام‌گرفتگان. 

قبرستان‌ها از شلوغ‌ترین جاهای شهر در روزهای عیدند. مادران و پدران می‌آیند تا بچه‌هایشان را دوباره در آغوش بفشارند و بهشان عیدی اشک بدهند. پسران و دختران می‌آیند تا خانه‌ی ابدی والدینشان را با اشک و دعا شستشو دهند. برادران و خواهران… اقوام و دوستان… هر کسی در این دیر خراب، گمگشته‌ای دارد که در آرام‌ترین و آبادترین جای شهر خفته است. اولین سنگ قبر اولین سنگ بنای تمدن بود. قبرستان آباد نشانی از شهر آباد است.

در این مجموعه عکس، حامد جوکار در روز عید فطر، ۱۵ خرداد ۱۳۹۸، به دو قبرستان اصلی شهر، گلزار و درالرحمه، رفته است تا این آرامش و آبادی را به تصویر بکشد. 

13980315 Eide Fetr Qabrestan 17