هفت‌برکه – گریشنا: صبحِ کانال گریشنا با عکس‌های انتخابی فاضل نریمانی دوست فداغی ما آغاز می‌شود. این عکس‌ها با هشتگ #حس_زندگی منتشر می‌شود و زیبایی‌های صبح را اضافه می‌کند.

یکی از عکاسان همیشگی این بخش نازنین کشاورز است که تاکنون ۲۵ صبح عکس او در کانال گریشنا منتشر شده است. در آستانه بهار، مروری بر عکس‌های این دختر نوجوان و نگاه جزیی‌نگرش به دنیای اطراف خواهیم داشت. برخی از این عکس‌های پیشتر در #حس_زندگی منتشر شده است و برخی را برای نخستین بار در گریشنا می‌بینید.

بهار دلربا برای ما آغاز شده است. شما هم می‌توانید عکس‌های خود را برای هفت برکه در تلگرام  بفرستید یا به  Gerash@gmail.com ایمیل بزنید. البته بهتر است کمی دست نگه دارید تا مسابقه بهار گریشنا با جوایز آن را اعلام کنیم.

Nazanin Girl 1

Nazanin Bahar

 

 

Nazanin Child

Nazanin Girl 2

Nazanin 1