اداره آموزش و پرورش در شروع سال تحصیلی تغییرات زیادی را در ساختار خود به وجود آورده. این تغییرات، جدای از مسایل دیگر مثل تغییر کتاب‌ها و طرح‌هایی نظیر جداسازی  دختران متاهل در مدارس است.

تعداد ده پست مدیریتی جدید به وجود آمده یا حذف شده که کارشناسی آموزشی نمایندگی و نمایندگی ارد از نتایج تغییرات سیاسی و انتقال از اوز به گراش بوده. پست کارشناس سواد‌آموزی، کارشناس امور فرهنگی، ثبات کارشناس اتوماسیون و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی از جمله نام‌ها جدیدی است که از این به بعد کنار اتاق‌های آموزش و پرورش خواهیم دید. حذف پست کارشناس آمار و بودجه هم از آن تغییرات جدید در ساختار ادارات است. بایگانی و کارشناس تربیت بدنی هم با جابجایی همراه بوده. محمد‌صادق عابدین‌پور، محمد تقدیری و جواد ظفری، مرضیه زارع و امیر‌حسین تقی‌زاده از پست‌های خود به جاهای دیگر منتقل شده‌اند. کارشناس کانون، کارشناس پشتیبانی، انباردار، کارشناس آموزش متوسطه و کارشناس امور تربیتی و مشاوره از جمله این جابجایی‌ها هستند. پست معاونت آموزشی با استعفای غلامرضا قاسمی‌پور به محمد‌علی فرجی واگذار شده و حسن حسین‌زاده کارشناس جدیدی آموزش پیش‌دبستانی و ابتدایی است و رئیس جدید کانون خواهران هم خانم رئیسی‌پور است. باید دید با شلوغی شروع سال تحصیلی جدید پست‌های جدید و نام‌های تازه کی فرصت نشستن و برنامه‌ریزی برای برنامه‌های آینده آموزش پرورش را خواهند داشت.