هفت‌برکه – گریشنا: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در گراش از مسیر دبیرستان سیدالشهدا(ع) تا باغ ملی برگزار شد. جمعی از مردم و مسئولین نیز دانش‌آموزان را در راهپیمایی امروز همراهی کردند.

عکس‌های مجید افشار و ابوالحسن حسینی را به همراه چند عکس ارسالی از مدارس در این مجموعه عکس ببنید:

13 aban7