هفت‌برکه – گریشنا: امروز مصادف با اربعین حسینی، عزاداران گراشی در مراسم جاماندگان از پیاده‌روی اربعین شرکت کردند. این پیاده‌روی از تکیه شهدا تا حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) ادامه داشت. عکس‌های حامد جوکار را از این مراسم ببینید.

13970808 Jamandegan Arbaein 6پیاد