هفت‌برکه – گریشنا: آمادگی رزمی بسیجیان گراش با برگزاری رزمایش بزرگ بیت‌المقدس سنجیده شد.

به گزارش هفت‌برکه، رمضان هر سال بسیجیان گراش در یکی از سحرگاه‌های جمعه با حضور در مانور بیت‌المقدس برنامه‌های تاکتیکی و استراتژیک را مرور می‌کنند. امسال این رزمایش به دلیل همزمانی با سالگرد رحلت امام خمینی(ره) یک هفته زودتر برگزار شد.

رزمایش بیت‌المقدس پنجشنبه  با تجمع بسیجیان در حسینیه چهارده معصوم(ع) آغاز شد. این رزمایش به میزبانی پایگاه مقاومت علی ابن ابیطالب(ع) و با مشارکت حوزه مقاومت شهید بهادری و ناحیه مقاومت سپاه گراش برگزار شد. سرهنگ شمشاد محبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فیروزآباد و عضو ستاد اربعین استان فارس مهمان ویژه رزمایش امسال بود.

روابط عمومی پایگاه علی‌ابن ابیطالب(ع) گفت: «رزمایش امسال به عنوان عملیات کوی و برزن و با هدف دفاع از نقاط حساس و استراتژیک شهر در مقاطع بحرانی برنامه‌ریزی شد. برنامه‌ریزی عملیاتی و تدارکاتی این رزمایش در پایگاه مقاومت علی ابن‌ابیطالب(ع) انجام شد و با حضور تمامی پایگاه‌های سطح شهر، رزمایش با موفقیت به پایان رسید.»

13970310 Razmayesh 8