گریشنا: دانشکده بهداشت اوز، با ۲۵ دانشجو از اول مهر کار خود را آغاز خواهد کرد.

به گزارش اوزنما : اسامی نخستین گروه از پذیرفته شدگان دانشکده دولتی بهداشت اوز اعلام شد. این دسته از پذیرفته شدگان روز شنبه اول مهر ماه در دانشکده بهداشت لارستان ثبت نام خواهند کرد و سپس  در دانشکده ی بهداشت اوز در جلسه ی معارفه  و پذیرایی از دانشجویان و خانواده هایشان شرکت خواهند کرد تا با دانشکده و شهر اوز آشنایی بیشتری پیدا کنند. دانشجویان دختر در خوابگاه دانشکده واقع در بلوار شهید رجایی و دانشجویان پسر در منزل مسکونی در نظر گرفته شده اسکان خواهند یافت. برای تغذیه دانشجویان نیز از سالن غذا خوری بیمارستان استفاده خواهد شد.

اسامی ۲۵ نفر قبولی دانشکده بهداشت اوز در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ عبارت است از:

۱-     مریم اتباعی

۲-     فاطمه امیدواری جو

۳-     زهره بهادری

۴-     مریم پور قیومی

۵-     جمالی خوشمکانی

۶-     فرزانه جوکار

۷-     سیده مریم حسینی

۸-     سمیرا دیندارلو

۹-     زهره راستگو

۱۰- رضا قلی نژاد حقیقی

۱۱- سعیده سلیم

۱۲- صادق صادقی

۱۳- صادق صدری

۱۴- فائزه صفایی

۱۵- کبری عابدی میگلی

۱۶- حدیثه عربی

۱۷- صدیقه قاید

۱۸- پروین کرمی رودباری

۱۹- یاسمن کوه شوری نیا

۲۰- زهرا محمدی

۲۱- فریبا محمدی باوریانی

۲۲- مهین معارف پرور

۲۳- سحر موسائی

۲۴- سحر نادری

۲۵- صفورا نوروزی چگنی