هفت‌برکه (گریشنا): وقتی خبرنگار باشی و حرف «صیغه» می‌شود، همه انکار می‌کنند که فقط شنیده‌اند و چیز دیگری نمی‌دانند.
اما حجت‌الاسلام نمازی که دفتر ثبت ازدواج و طلاق او در ساختمان نجاتی دایر است، برخورد متفاوتی داشت. حاج‌آقا می‌گوید برای ترویچ ازدواج موقت تبلیغ نمی‌کنند، اما اگر کسی متقاضی باشد و مراجعه کند، این سنت را تشویق می‌کنند.

Zan Siqeh

 آماری از میزان صیغه‌ در شهرستان گراش دارید؟ مثلا در سال چند نفر؟

حدود بیست مورد.

 آیا موارد صیغه که به صورت ثبت رسمی در می‌آید بیشتر است یا آنها که به صورت غیر رسمی‌اند؟

غیر رسمی.

افرادی که به صورت غیر رسمی اقدام می‌کنند، معمولا به چه کسانی مراجعه می‌کنند؟

معمولا خودشان همدیگر را پیدا می‌کنند.

واسطه‌های آشنایی بین دو زوج صیغه معمولا چه افرادی هستند؟

در دخترها پدر و مادرشان، در زنان مطلقه خودشان.

شرایطی که خود شما برای ثبت ازدواج موقت گذاشته‌اید چیست؟

مجرد باشند. اگر دختر است، باید با اجازه پدر باشد.

چطور در این زمینه تبلیغ می‌کنید؟

تبلیغ نمی‌کنیم. ولی اگر داوطلب باشند، تشویق و با آن‌ها همکاری می‌کنیم.

آیا موردی هم داشتید که به ازدواج دایم ختم شده باشد؟

بله. یک مورد زن حامله شد و مجبور به ثبت رسمی ازدواج شدند. گاهی هم زوجین احساس می‌کنند برای همدیگر مناسب هستند و علاقه‌شان نسبت به هم زیاد می‌شود و تحمل جدایی را ندارند و تبدیل به دائم می‌کنند.

مدت عقدهای موقت معمولا چه مدت است؟

از یک هفته است تا سه سال. معمولا من خودم بیشتر از این صیغه جاری نمی‌کنم.

آماری از محدوده سنی داوطلبین عقد موقت دارید؟

خانم‌ها بین ۲۵ تا ۴۰ سال و آقایان بین ۳۵ تا ۵۰ سال.

 

[این مصاحبه بهمن ۱۳۹۶ در شماره  ششم نشریه گراش منتشر شد.]

مطالب دیگر پرونده صیغه:

پرونده صیغه۱: صیغه می‌شوم فقط به خاطر پول

پرونده صیغه ۲: صیغه می‌کنم و عذاب وجدان هم ندارم