گریشنا (هفت‌برکه): با دستگیری یک سارق منزل در حال سرقت، امید به دستگیری سارقین طلاهای منازل گراش وجود دارد.

به گزارش هفت‌برکه، بعدازظهر امروز ۲۶ مردادماه، سارقی در حال سرقت از خانه‌ی حاج محمود انصاری واقع در یکی از کوچه‌های خیابان شهید محقق دستگیر شد. سارق یک جوان حدودا ۲۲ساله و دارای سابقه است.

به گفته صاحبخانه، اقدام به سرقت در ساعات یعدازظهر، زمانی که ساکنین خانه در مهمانی خانوادگی بوده‌اند، رخ داده است. انصاری در گفتگو با خبرنگار هفت‌برکه می‌گوید: «زمانی که با دو پسرم به خانه برگشتیم، متوجه شدیم در ورودی خانه قفل نیست، اما در هال از پشت قفل شده است. سریع با پلیس تماس گرفتیم، و با کمک پلیس در هال را باز کردیم و وارد شدیم. همه خانه به هم ریخته و در انباری هم شکسته شده بود. چون ندیدیم که کسی از خانه خارج شده باشد، داخل خانه دنبال سارق گشتیم، و در نهایت او را در اتاق انباری، در حالی که زیر لحاف و تشک‌ها پنهان شده بود، پیدا کردیم.»

محمود انصاری در مورد اموالی که سارق جمع کرده بوده می‌گوید: «سارق توانسته بود مقداری طلا و پول نقد و سه لپ‌تاپ فرزندانم را پیدا و آماده بردن کند. اما چون ما سر رسیدیم، او طلاها را در پارچه‌ای پیچیده‌ و در شلوارش پنهان کرده بود، و لپ‌تاپ‌ها را هم در سرویس بهداشتی دم در گذاشته بود تا در موقعیت مناسب، آنها را بردارد و فرار کند.»

به گفته انصاری، سارق یک تفنگ شکاری را نیز آماده کرده بود. سارق در خانه تنها بوده، و در مورد همدستان احتمالی اطلاعات کاملی در دست نیست. انصاری می‌گوید: «همسایه‌ها متوجه شده بودند که یک ماشین باری با دو سرنشین، بعدازظهر امروز در کوچه زیاد رفت‌و‌آمد می‌کرده است، و احتمالا با سارق همدست بوده‌اند. هرچند خود سارق در بازجویی اولیه پلیس، حرف‌های متناقضی می‌زد و همدستانش را لو نداد.»

با توجه به شیوه سرقت، ممکن است مظنون در سرقت‌های پیشین نیز دست داشته باشد. سارق برای انجام تحقیقات و افشای همدستان احتمالی، در اختیار پلیس است.

13960526 Serqat