هفت برکه (گریشنا): در نشست مهندس جواد اسدی، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان گراش با علی اکبر غلامی، رئیس اداره بهزیستی این دو اداره برای همکاری و فعالیت‌های مشترک تفاهم‌نامه امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌ی بهزیستی شهرستان گراش: این نشست در تاریخ هشتم مرداد ماه در اداره‌ی بهزیستی برگزار شد.

با توجه به نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال و در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان و توانخواهان این جلسه با هدف ایجاد هماهنگی بین ادارات و استفاده از ظرفیت‌های طرفین در جهت معرفی اداره گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی در بین مددجویان و توان‌خواهان بهزیستی برگزار شد.

معرفی مددجویان توانمند در صنایع دستی به اداره‌ی میراث فرهنگی و استفاده از توانمندی‌های این مددجویان در نمایشگاه‌هایی که در آینده برگزار خواهد شد از جمله مصوبات این جلسه بود.

neshast