هفت‌برکه (گریشنا): ضریب ایمنی محور گردنه بالنگستان با اجرای خط‌کشی و نصب علایم و تابلوهای ایمنی و اطلاعاتی، افزایش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی لارستان، محمدباقر تنهایی‌پور، رئیس اداره راه و شهرسازی گراش، از افزایش ایمنی محور گردنه بالنگستان خبر داد و اظهار داشت: «با توجه به این که عامل جاده در کنار دو عامل انسان و وسیله نقلیه در وقوع تصادفات جاده‌ای نقش موثری دارد، ایمن‌سازی مطلوب و مناسب راه‌ها از طریق ساماندهی بافت سطح جاده (روسازی راه)، و نصب انواع علائم و تجهیزات ایمنی راه‌ها در کاهش سوانح و حوادث جاده‌ای حائز اهمیت است.»

او در ادامه افزود: «با این هدف شش هزار تن آسفالت مصرفی برای هشت کیلومتر از گردنه بالنگستان – کمربندی فداغ، بیرم با هزینه‌ی بالغ بر نه میلیارد و سیصد میلیون ریال تحقق یافته است.» رییس اداره راه و شهرسازی گراش در خصوص ایمن‌سازی محور فوق عنوان کرد: «اجرای خط کشی، نصب علایم و تابلوهای ایمنی، اطلاعاتی و نصب چشم گربه‌ای تنها بخشی از اقدامات و فعالیت‌های ایمنی این اداره در سطح این محور است.»

tanhaipor