هفت‌برکه (گریشنا): دکتر احمد اقتداری بهترین گزینه برای پایان فصل اول مجله ویدیویی کلاک است. شماره ششم و هفتم این مجله به گفتگو با او اختصاص دارد.

دکتر احمد اقتداری که پدر پژوهش‌های خلیج فارس لقب گرفته است، در ۹۱ سالگی هنوز حافظه‌ای قوی دارد، هر چند در گفته‌هایش از هر دری سخن می‌گوید و همین کار تنظیم این شماره کلاک را مشکل کرد.

Dr. Ahmad Eghtedari

کلاک ششم

در کلاک ششم و بخش اول گفتگو با دکتر احمد اقتداری یا همان احمدخان، درباره‌ی این موضوعات گپ زدیم:

نامزدی احمد اقتداری برای وکالت مردم لارستان و نتیجه آن

کاروان عمر،  شرح هفتاد سال زندگی دکتر احمد اقتداری

درباره نسب دکتر اقتداری و خاندان خان‌های گراش

چند کتاب منتشر نشده دکتر اقتداری: اندوه اندیشه‌ها، همزیستی مسالمت‌آمیز، آخرین ترانه‌ها، ایرانیان چگونه شیعه شدند؟ و وقایع مشروطیت در لارستان و سواحل خلیج‌ فارس

قضیه کشته شدن گراشی‌ها در لار

تئوری دکتر اقتداری در مورد شیعه شدن ایرانیان و لارستان

چه کسی اختلاف بین شیعه و سنی در لارستان را حل کرد؟

 

دیدن کلاک شش در آپارات

دانلود کلاک شش از آپارات

 

کلاک هفتم

بخش دوم این گفتگو که در شماره هفت کلاک، روز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه منتشر شد، با دکتر اقتداری درباره آشنایی با برخی چهر‌ه‌های ملی، موضوع خلیج فارس، زندگی خانوادگی و فرزندان‌اش صحبت کردیم. مهمترین بخش‌های این گفتگو:

فرامرزی با نوشتن علیه اسرائیل بین ایرانی‌ها و اعراب معروف شد.

کلمه خلیج عربی را اولین بار جمال عبدالناصر بهزبان آورد.

من شش هفت دفعه سکته کرده‌ام.

دیگر در گراش و لار کسی من را نمی‌شناسد که آن طرف‌ها بیایم.

 

دیدن کلاک هفت در آپارات

دانلود کلاک هفت از آپارات