هفت‌برکه (گریشنا): نه سوارکار گراشی به دو رقابت کورس در شهرستان فسا  و استقامت اوز اعزام شدند.

به گزارش محسن حسن‌زاده، دبیر هیات سوارکاری شهرستان گراش، روز جمعه یکم بهمن‌ماه ۹۵، این هیات توانست با اعزام نه سوارکار به دو رقابت کورس و استقامت، عناوین برتر را از آن خود کنند.
در رقابت کورس که در شهرستان فسا برگزار گردید، محمد بزرافکن با اسب زلزله به مالکیت مرتضی سلمانی، مقام قهرمانی را از آن خود کرد.

سوارکاران اعزامی به مسابقه استقامت اوز هم دست پر از این رقابت برگشتند. در این رویداد که با عنوان جام فجر با حضور بیست و دو سوارکار در مسافت‌های۸۰، ۶۰، و ۴۰ کیلومتر برگزار گردید، در رده ۴۰ کیلومتر لیلا الماسی با مارال و مرتضی سلمانی با سلطان توانستند مسیر مسابقه را به سلامت پشت سر بگذارند.
در رده ۸۰ کیلومتر نیز مقام‌های اول و دوم از آن گراشی‌ها بود: علیمراد آذرمینا با سناتور اول شد و معصومه پورشمسی با الماس مقام دوم را به دست آورد.

savarkari8