هفت‌برکه (گریشنا): اولین دوره مسابقات مچ‌اندازی بانوان روز پنج شنبه هجدهم آذرماه برگزار شد.

به گزارش مصطفی دانشور، رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام گراش، این مسابقات در سالن ولایت دانشکده علوم پزشکی به میزبانی هیات بدنسازی و پرورش اندام گراش با بیش از ۸۰ نفر شرکت‌کننده از باشگاه‌های لار، گراش، اوز و بستک برگزار گردید.

در پایان بازی به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایز نفیسی اهداء گردید.

ناهید نوروزی، نایب رئیس هیات بدنسازی بانوان، از همکاری و مساعدت تربیت بدنی دانشکده علوم پزشکی تشکر کرد.

مرجان کمالی، هالحه حامری‌پور، مهسا آزادگان، فاطمه معصومی، فائزه امانتی، فاطمه رحمانیان، فاطمه ابراهیمی، ناهید نوشادی، فوریه سالاری، صفورا آزادگان، افسانه حسینی، فرشته قربانی، زهرا حقیقی، فاطمه فردوسی، الهام عباده، اعظم ابراهیمی و سهمیه پورشمسی نفرات برتر این دور ار مسابقات بودند.

daneshvar