هفت‌برکه (گریشنا): دانشجویان دختر دانشکده‌ی علوم پزشکی گراش در قالب اردوی جهادی به روستای محمد‌زینا از توابع شهرستان گراش رفتند و برای بانوان این روستا کلاس آموزشی گذاشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، ششم و هفتم آبان‌ماه، دانشجویان با همکاری بسیج دانشجویی دانشکده به این اردوی دوروزه رفتند و با برگزاری کلاس‌های آموزش خیاطی، بافتنی، نقاشی و آموزش بهداشت، مهارت‌هایی را به بانوان روستا آموزش دادند. انجام آزمایش و اهدای بسته‌های بهداشتی به دانش‌آموزان نیز از دیگر فعالیت‌های دانشجویان در این اردو بود. بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی گراش اردوهای جهادی را به صورت مستمر در روستاهای توابع شهرستان گراش برگزار می‌کند.

ordo gahadi