هفت‌برکه (گریشنا): چراغ‌های روشن برخی از معابر عمومی باعث می‌شود که مردم به شعارهای صرفه‌جویی در مصرف برق بدبین شوند.

این عکس را علی شکری برای هفت‌برکه ارسال کرده و نوشته است: «خاموش نکردن لامپ‌های برق کار هرروزه است. ساعت ۱۲ ظهر که به خانه می‌روم هنوز روشن است. سه بار هم زنگ زدم برای خاموش کردن، ولی نتوانستم با رییس اداره برق صحبت کنم. با یک فتوسل می‌شود کلی هزینه‌ها را کم کرد.»

عکس ارسالی از خیابان ریحان جنب شهرداری گراش است.

Bargh01