با شروع شدن طرح بهبود بهداشت محیط شهری، متولیان این امر امیدوارند رهاسازی فاضلاب به خاطره‌ای در اذهان تبدیل شود. شهرداری، شبکه بهداشت، نیروی انتظامی و شورای حل اختلاف بیست و نهم آذر برای هماهنگی بیشتر در دفتر مهندس قائدی گرد‌هم آمدند و راه‌های آموزش و برخورد با متخلفان را بررسی کردند.

در این جلسه بر آموزش و ترغیب مردم به حفر و استفاده از چاه به جای رها ساختن فاضلاب تاکید شد. همچنین در مرحله بعد با استناد به قوانین تعریف شده، راه‌های جدی برخورد با متخلفان نیز بررسی شد که از مبالغ پایین تا احکامی مانند حبس را شامل می‌شود.

مهندس قائدی درباره این طرح گفت: با وجود همکاری ادارات، این طرح صددرصد ادامه خواهد داشت. او گفت: با توجه به ریشه‌های فرهنگی و مذهبی مردم، بدون شک با درک این مسئله که نفع این کار برای خود مردم است، با ادارات همکاری خواهند کرد.

رهاسازی فاضلاب در کوچه‌ها، مشکلات بهداشتی و خسارت‌های عمده‌‌ای که به زیبایی شهری می‌رساند همواره شهرداری و شبکه بهداشت را بر آن داشته بود که راهی برای مقابله با آن بیابند. با شروع این طرح حاضرین در این جلسه نتایج امیدوارکننده‌ای را برای این طرح پیش‌بینی کردند.