لیست نهایی نامزدهای انتخاب شده برای شورای چهارمین کم و بیش قابل پیش‌بینی بود. نامزدهایی باتجربه، شناخته شده و دارای سابقه مدیریتی موفق‌تر از دیگران بودند.

بر اساس گزارش خبرنگار گریشنابا پایان شمارش آرای انتخابات شورای اسلامی شهر گراش هفت عضو این شورا برای جهار سال انتخاب شدند. علی‌اصغر حسنی با کسب ۱۰۸۰۱ رای بیشترین آرا انتخابات دور چهارم را به دست آورد. حبیب‌الله مهرابی با صد رای اختلاف و ۱۰۷۰۱ رای دیگر پیشتاز این دوره بود.

محمد ناصری ۷۱۶۳ رای به دست آورد و سومین عضو شورا شد. عبدالرضا هرمزی همانند شش سال قبل اما این بار با آرای بیشتر و ۶۲۲۳ رای چهارم شد.

تنها عضو راه‌یافته از ائتلاف شیفتگان خدمت علی‌اصغر لطافت با ۴۸۲۱ رای بود. بین سه زن حاضر در رقابت‌های این دوره این مهوش شیبانی بود که یک بار دیگر به شورا راه یافت. شیبانی توانست ۴۴۳۵ رای به دست بیاورد.

در رقابت نزدیک برای آخرین صندلی شورا جعفر یوسفی با ۳۸۲۷ رای از فاطمه خواجه و ابوطالب مهرابی پیشی گرفت.

فاطمه خواجه ۳۵۸۲ رای و ابوطالب مهرابی ۳۵۷۶ رای به دست آوردند و همراه با محمد کریمیان با ۳۱۳۴ رای و یعقوب صادقی ۳۰۸۲ رای چهار عضو علی‌البدل شورای چهارم شهر گراش خواهند بود.

دیگر نامزدهای این دوره باید به دنبال فرصت دیگری برای نقش‌آفرینی در سپهر سیاسی شهر گراش باشند. گراشی‌ها نشان دادند که تمایل چندانی به جوانگرایی و تغییر ندارند.

آرا نهایی و غیر رسمی انتخابات ۲۴ خردادماه چهارمین شورای اسلامی شهر گراش را مرور می‌:کنیم.

Raygan 240392 31نتایج نهایی و غیر رسمی و تایید نشده چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گراش

ردیفنامنام خانوادگیآرا نهایی
۱علی‌اصغرحسنی۱۰۸۰۱
۲حبیب‌الهمهرابی۱۰۷۰۱
۳محمدناصری۷۱۶۳
۴عبدالرضاهرمزی۶۲۲۳
۵علی‌اصغرلطافت۴۸۲۱
۶مهروششیبانی عمله۴۴۳۵
۷جعفریوسفی۳۸۲۷
۸فاطمهخواجه۳۵۸۲
۹ابوطالبمهرابی۳۵۷۶
۱۰محمدکریمیان۳۱۳۴
۱۱یعقوبصادقی۳۰۸۲
۱۲محمدعلیشامحمدی۲۸۳۹
۱۳هادیهادی‌پور۲۶۲۳
۱۴مهدیصمیمی۲۵۱۵
۱۵اصغرباقرزاده۲۱۳۹
۱۶محمد جوادحسن‌زاده۱۹۷۵
۱۷حسینعلیفقیهی۱۶۰۰
۱۸مرتضیوقارفرد۱۵۶۶
۱۹سعیدوقارفرد۱۴۲۹
۲۰ابراهیمشیروان۱۳۲۳
۲۱مجتبیپورشمسی۱۲۳۶
۲۲عبدالحسینمهیایی۱۰۸۶
۲۳عباسخواستار۱۰۶۹
۲۴علیرضاخواجه‌زاده۱۰۰۷
۲۵مریمخیل‌تاش۹۴۰
۲۶احمدعظیمی۹۱۲
۲۷مهدیدژآباد۴۶۹