هفت‌برکه: با پایان انتخابات ریاست جمهوری مسعود پزشکیان با ۵۳.۷ درصد آرا به ریاست جمهوری رسید. اما در گراش و لارستان جلیلی آرای بیشتر به دست آورد.

به گزارش هفت‌برکه با اعلام رسمی نتایج انتخابات از سوی وزارت کشور مسعود پزشکیان در دور دوم به عنوان نهمین رییس جمهور انتخاب شد.

Pezeskiyan Setad

🗳 مسعود پزشکیان: ۱۶.۳۸۴.۴۰۳ | ۵۳.۷٪
🗳 سعید جلیلی : ۱۳.۵۳۸.۱۷۹ | ۴۴.۳٪
❌ آرا باطله: ۶۰۷.۵۷۵ | ۲٪
🗳 کل آرا: ۳۰.۵۳۰.۱۵۷
✅ مشارکت : ۴۹.۸٪

Dorr Dovom

در گراش و لار جلیلی رای بیشتری آورد

در دور دوم انتخابات سعید جلیلی مانند دور اول بیش از سه برابر مسعود پزشکیان در گراش رای آورد.

📈 نتایح شهرستان گراش:
🗳 سعید جلیلی : ۱۷۷۱۸ رای – معادل ۷۶.۵%
🗳 مسعود پزشکیان : ۵۰۴۱ رای – معادل ۲۲.۵ %
❌ آرا باطله : ۲۴۲ رای – معادل ۱%
🗳 مجموع آرا شهرستان گراش: ۲۲۴۶۱ رای
✅ مشارکت: ۶۰.۳ %

در دور دوم آرا جلیلی و پزشکیان هر دو نسبت به دور اول در گراش ۴ درصد افزایش یافت و مشارکت در انتخابات گراش نسبت به دور نخست ۱۲ درصد افزایش داشته است.

در انتخاب دوره گذشته گراشی‌ها ۸۶ درصد به سید ابراهیم رییسی رای داده بودند. در این دوره جلیلی با ۷۶ درصد، ۱۰ درصد کمتر از رییسی رای آورد.

در شهر لار و شهرستان لارستان هم جلیلی با ۲۸۸۷۳ در برابر ۲۳۷۷۳ رای پزشکیان آرای بیشتری به دست آورد. اما در خنج، اوز و جویم پزشکیان آرای بیشتری به دست آورد.

Entekhabat 1403