هفت‌برکه: نفس خدادادی با کسب مقام کشوری به اردوی تیم ملی زیر ۱۰ سال کشور دعوت شد.

به گزارش هیات شطرنج گیلان، نفس خدادادی پس از به دست آوردن مقام پنجم رده سنی زیر ۱۰ سال دختران کشور در سال ۱۴۰۳ به اردوهای رده‌های سنی تیم ملی شطرنج دعوت شد.

 به گزارش هفت‌برکه نفس خدادادی فرزند سعید و نوه حاج محمدعلی خدادادی از شهدای گراشی پرواز ۶۵۵ بر فراز خلیج فارس است.

نفس در حال حاضر ساکن گیلان و دانش‌آموزان دبستان شاهد نسیبه رشت است. او به همراه تیم باشگاه شطرنج نخبگان در مسابقات شرکت کرده بود.

Nafas Shatranj