هفت‌برکه:  در پی انتشار دفترچه‌ی آزمون استخدامی آموزش و پرورش، سهمیه‌‌ی شهرستان گراش در آزمون استخدامی ۱۴۰۳ چهل و یک نفر است. ثبت‌نام این آزمون از تاریخ دوشنبه ۹ بهمن شروع شده و تا دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ ادامه دارد. قیمت ثبت‌نام این آزمون ۳۶۸ هزار تومان است. شرایط بومی‌گزینی و داشتن سهمیه برای شرکت در این آزمون از مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام و اصلاحات (سری دوم) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام مشاغل «آموزگاری- دبیر و هنرآموز» وزارت آموزش‌ و ‌پرورش سال ۱۴۰۳ را از اینجا ببینید.

‌زمان برگزاری آزمون در رشته‌های شغلی آموزگاری روز جمعه ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۲ و رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز روز جمعه ۲۸ اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۳ می‌باشد.

چارچوب آزمون استخدامی در دو بخش کتبی و تکمیلی است، امتحان کتبی شامل بخش‌های عمومی، اختصاصی و تخصصی است و در بخش تکمیلی شامل سنجش، ارزیابی صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها (عمومی، تخصصی و حرفه‌ای) برای مشاغل دبیری، هنرآموز و آموزگاری می‌باشد.

استخدام در این آزمون با اولویت داوطلبان بومی شهرستان خواهد بود  آموزش و پرورش گراش ۴۱ سهمیه و آموزش و پرورش لارستان ۷۴ سهمیه در آزمون استخدامی امسال دارند. 

شرایط استخدام به شرح زیر است:

۱) داشتن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک لیسانس و فوق لیسانس تا اولین روز ثبت‌نام آزمون (متولدین ۹ بهمن ۱۳۶۲ تا ۹ بهمن ۱۳۸۲ )

*یادآوری: مواردی که با شرط ارائه‌ی تاییدیه‌های معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد را در دفترچه مطالعه کنید.
۲) گذراندن دوره‌ی یک ساله مهارت آموزی توسط پذیرفته شدگان با رعایت ضوابط و شرایط مربوطه را در دفترچه مطالعه نمایید.

Moallem
‌مجید محبی از کارشناسان آموزشی شهرستان، سهمیه‌های گراش را در دفترچه استخدامی استخراج کرده است

سهم گراش: ۴۱ نفر

آموزگار ابتدایی استثنایی:
۱ نفر زن آزاد
۱ نفر زن سهیمه ۲۵ درصد

آموزگار ابتدایی:
۴ نفر مرد آزاد
۹ نفر زن آزاد
۲ نفر مرد سهیمه ۲۵ درصد
۴ نفر زن سهیمه ۲۵ درصد
۱ نفر مرد سهمیه ۵ درصد
۲ نفر زن سهیمه ۵ درصد
۱ نفر سهیمه معلولین

دبیر معارف:
۱ نفر زن آزاد

دبیر ریاضی:
۲ نفر زن آزاد
۱ نفر زن سهیمه ۲۵ درصد

دبیر زبان:
۱ نفر مرد آزاد

دبیر ادبیات:
۱ نفر مرد آزاد
۱ نفر زن آزاد

عربی:
۱ نفر زن آزاد

علوم تجربی و دبیری شیمی:
۱ نفر مرد آزاد

دبیر مطالعات:
۱ نفر مرد آزاد
۱ نفر زن آزاد

هنرآموز تاسیسات:
۱ نفر مرد آزاد
۱ نفر مرد مکانیک خودرو

هنرآموز ساختمان:
۱ نفر مرد آزاد
۱ نفر زن آزاد
‌‌‌
هنرآموز طراحی و دوخت:
۱ نفر زن آزاد