هفت‌برکه: با تایید صلاحیت مهران عسکری، پس از چهل سال یک اوزی در رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور دارد.

به گزارش هفت‌برکه مهران عسکری ۴ بهمن‌ماه در گفت و گو با اوز امروز خبر داد براساس پیامکی که برای او از سوی ستاد انتخابات کشور ارسال شده،صلاحیت‌اش در شورای نگهبان تایید شده است.

06 Askari

نام مهران عسکری در لیست اولیه ۲۵ نفر تایید صلاحیت شده انتخابات دیده نمی‌شد. با انصراف محمد ناصری و احمد حسن‌نژاد به نظر می‌رسد ۲۴ نامزد در حال حاضر در گود انتخابات حضور دارند. البته برای انتشار لیست نهایی نامزدها باید تا اول اسفندماه منتظر ماند.

مهران عسکری متولد ۱۳۶۱ دارای مدرک دکترای جامعه شناسی سیاسی و در حال حاضر از کارشناسان دانشگاه پیام‌نور اوز است. او در سیستم چرخشی ریاست در دوره پنجم شورای اسلامی شهر اوز، در سال دوم رییس این شورا بود. 

 در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ حبیب‌الله حبیبی از شهر اوز و سید محمد یگانه قلاتی اهل روستای قلات اوز دو کاندیدای حزبی حاضر در انتخابات بودند. در دوره دوم انتخابات منوچهر رزم‌آهنگ اهل روستای کوره اوز آخرین نامزد اوزی حاضر در انتخابات بود و در چهل سال گذشته هیچ کدام از داوطلبان نمایندگی از شهرستان اوز در انتخابات تایید صلاحیت نشده بودند.

در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۱۳۹۸، شهرستان اوز با ۱۷ درصد مشارکت و ۵۰۷۳ رای کمترین میزان مشارکت را در میان چهار شهرستان حوزه انتخابیه داشت.