بستن

شوخی انتخاباتی حداد عادل

صادق رحمانی: هفتم اردیبهشت فرصتی دست داد تا با مدیران رادیو فرهنگ به فرهنگستان زبان و ادب فارسی برویم و با دکتر حداد عادل دیداری صمیمانه داشته باشیم.

قرار بر این بود که در یکی از جلسات تصویب واژه‌ها شرکت کنیم. به موقع رسیدیم و جلسه آغاز شد. روز هفتم اردیبهشت، واژه های پیشنهادی کارگروه برون‌پذیر علوم تشریحی بررسی می‌شد. کارگروه قبلاً طی جلساتی واژه‌های انتخابی را به جای معادل انگلیسی را برگزیده بودند و در این جلسه باید مصوب می‌شدند. واژه‌ها را خانم دکتر مریم توسلی قرائت می کرد و حاضران پس از بحث و بررسی آن را به تصویب می‌رساندند. هوشنگ مرادی کرمانی و مصطفی کمال پور تراب، ژاله آموزگار، دکتر نسرین پرویزی، دکتر علاالدین طباطبایی دکتر عکاشه دکتر یزدی و مهندس کافی از جمله حاضران در جلسه بودند.

نکته حایز اهمیت این بود که واژه ها باید پس از رای‌گیری و با اکثریت آرا به تصویب می‌رسید. در یکی از موارد، واژه‌ای به نام صفحه‌ی پیشانی در علم تشریح مطرح شد. در این باره بحث‌های زیادی صورت گرفت. دکتر حداد عادل گفت: به جای صفحه پیشانی، کلمه پیشان را پیشنهاد می‌دهم تا با پیشانی اشتباه گرفته نشود. حداد بر کلمه پیشنهادی اصرار داشت. بالاخره پس از رای گیری همان صفحه پیشانی رای آورد. حداد عادل گفت: این هم نمونه ای از نظام مردم سالاری دینی است.

پس از دو ساعت حضور در جلسه تصویب واژه ها به اتاق دیگری راهنمایی شدیم تا درباره ارتباط بیشتر رادیو با فرهنگستان صحبت کنیم. دکتر حداد عادل در مورد واژه‌ها مصوب فرهنگستان پس از انقلاب سخن  گفت که نزدیک به ۴۰ هزار واژه تصویب شده است. کتاب‌ها و مجلات را معرفی کردند و سپس دکتر دبیر مقدم، معاون آقای دکتر حداد عادل از گروه های مختلف فعال در فرهنگستان سخن راند.

دکتر حداد عادل چون ساعت ۱۸ قراری دیگر داشت در آستانه رفتن، یکی از همراهان به شوخی جملاتی درباره انتخابات گفت که با همان روش  مواجه شد. حداد عادل گفت: در جلسه ای که با آقایان ولایتی و قالیباف داشتیم؛ آقای قالیباف خیلی درباره شهر تهران صحبت کرد که من این کارها را برای زیبایی و آبادانی تهران انجام داده‌ام. من هم گفتم تو که شهردار خیلی خوبی هستی بهتر است همان شهردار تهران بمانی و به نفع من کنار بروی!

به هنگام خروج از سالن با صمیمیت گفت: من چراغ را روشن می کنم. ایشان چراغ سالن را روشن کرد و با شوخی گفت: با همه ی این تفاصیل من می‌دانم که شما به من رای نمی‌دهید!

پس از جلسه با دکتر محمد دبیر مقدم ، زبان شناس ایرانی،درباره گویش گراشی صحبت کردم و ایشان مشتاق شد تا انار و بادگیر را ببیند.

آقایان: محسن شریف‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ، سعید یوسف نیا، مسعود عابدین نژاد، حسین عربی، ابوالفضل طهماسبی، رضا نظافتی و خانم‌ها: نیلوفر زندیان، نجیبه معصوم‌زاده، لیدا محمودی از رادیو فرهنگ در جلسه حضور داشتند.

 این فرهنگستان در تپه های عباس آباد و جنب کتابخانه ملی قرار دارد.

مدیر گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ سردبیر نشریه افسانه ویِژه گراش شاعر، پژوهشگر فرهنگ عامه، تاریخ و ادبیات در جنوب فارس مدیر انتشارات همسایه مدیرعامل موسسه فرهنگی هفت برکه

1 نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 نظر
scroll to top