دیوار مدرسه‌های بلوار سپاه به تابلوی تصاویر شهدای گراش تبدیل می‌شوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری گراش، در فاز جدید از اجرای نقاشی‌های شهری، دیواری واقع در بلوار سپاه به تصاویری از رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی منقش می‌شود. شهرداری گراش با توجه به نام این بلوار و فضای مناسب دیوار مدارس آن، عکس شهدای شهرستان گراش و رزمندگان غیور اسلام را با اجرای طرح‌های آنالیز شده به طول ۴۲ متر مربع اجرا خواهد نمود. اجرای این طرح طی چند روز آینده پایان می‌یابد.

گفتنی است که این سومین باری است که این فرم از زیباسازی شهری در گراش تجربه می‌شود. برای اولین بار، مجموعه عکس‌های پیوسته‌ای که تاریخ گراش را مرور می‌کردند بر دیواره‌ی ورزشگاه محبی نقش بست. چند وقت پیش نیز دیوارهای شهرداری به تابلوی تصاویر کارکنان شهرداری تبدیل شد.

Grafitti Shohada